Richt je pijlen in de verandering

Een GoudPod Blog

In een organisatieverandering kan het soms aanvoelen alsof je mensen aan het meesleuren bent. Dan kan het helpend zijn om je bewust te worden van je focus.

Kijk eens waar jij je pijlen op richt

Mensen komen namelijk pas in beweging als je naast het hoofd, ook hun hart weet te raken.

En wat daarbij extra lastig is, is dat mensen bij veranderingen juist geneigd zijn hun hart te sluiten.

Dus hoe schiet je dan raak?

Het probleem wat ik zie, is dat veranderingen vaak via het hoofd worden benaderd: ‘We vertellen wat de bedoeling is, en dan kunnen ze het gaan doen’.
Natuurlijk is uitleggen onmisbaar, vooral ook blijven doen.

Maar na een tijd merk je dat de gewenste beweging niet op gang komt. Je kunt teleurstelling voelen, frustratie of misschien ontmoediging.

Een normale reflex

Een veelvoorkomende reflex is dan om het nóg een keer uit te leggen. Deze keer wat enthousiaster of juist dwingender. In de hoop dat de boodschap nu wel aankomt en mensen in beweging komen.

Op dit punt hebben we het mis.

We vergeten het hart.
Via het hart ontstaat er gedrevenheid en motivatie voor verandering. En dat leidt tot actie.

Verhalen hebben de kracht van verandering in zich

Een mooie vorm om dit aandacht te geven is het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen van collega’s via podcast.
Je belicht verschillende kanten waar mensen zich in kunnen herkennen. De leuke en minder leuke dingen.

Dit nodigt uit tot reflectie bij de luisteraar én bij de verteller; ‘wat betekent de verandering voor mij? Hoe sta ik erin? Wat wil ik zelf?’

Zo help je mensen zich persoonlijk te verbinden aan de verandering waardoor ze in beweging kunnen komen. Dat gaat niet ineens, eerder gestaag.

Een podcast voor jouw organisatie?

Ben je overtuigd van de kracht van persoonlijke verhalen en wil je ermee aan de slag in jouw organisatie?

Dan help ik je graag bij het maken van een eigen podcast-serie voor jouw verandering.
Samen kiezen we verhalen die herkenning bieden, de verbinding versterken en beweging op gang brengen.

Spreek ik je binnenkort? Leuk!