GoudPod | Gesprekken brengen beweging

Een GoudPod Blog

We praten wat af met elkaar. Het is een manier om ons te uiten en contact met anderen te maken. Het heeft niet altijd een doel, soms zeggen we maar wat.

Een gesprek daarentegen is een manier van praten, waar sprake is van wederkerigheid. Je spreekt mét elkaar door praten en luisteren af te wisselen. In een goed gesprek zit dynamiek en inhoud.

Een gesprek is de basis van onze podcast

In een podcast gebruiken we gesprekken als middel om beweging op gang te brengen in een verander- of ontwikkelproces; we laten collega’s hun ervaringen, gedachten en ideeën delen met anderen.

Daarmee tillen we verhalen letterlijk en figuurlijk van papier!

Dat doen we op verschillende manieren. Soms laten we meerdere mensen met elkaar in gesprek gaan over een gedeelde ervaring of om verschillende perspectieven op een onderwerp te laten horen. Of we brengen expertise in.

Een andere keer gaan we met één persoon in gesprek in de vorm van een interview. De vormen hangen af van het vraagstuk, het doel en de context.

We bepalen dit in de ontwerpfase, lees meer over onze werkwijze in dit blog.

Wat is het effect van een gesprek via podcast?

Het effect reikt veel verder dan alleen de luisteraar. Want ook bij de spreker zie je beweging ontstaan.

Zodra je gevraagd wordt naar je persoonlijke verhaal ga je namelijk bij jezelf te rade. Dit brengt verdieping aan in de persoonlijke ervaring; wat is mijn verhaal, hoe ervaar ik dat en hoe wil ik dat overbrengen? Deze reflectie scherpt dus het denken van de spreker aan.

Bij de luisteraar gebeurt iets vergelijkbaars. Luisteren naar ervaringen van anderen brengt de verandering ten eerste dichterbij; het wordt praktisch. Mensen vergelijken het met hun eigen situatie; waar herken ik iets in en waar niet?

Er ontstaat ook reflectie op vragen als; wat doe ik zelf in zo’n situatie, hoe sta ik in de verandering of ontwikkeling?

Niet alleen de mooie kanten, juist ook de issues

Herkenning vinden mensen niet alleen in de goede voorbeelden, maar juist ook in de worsteling die ermee gepaard gaat. De situaties waarin het niet werkt, de dilemma’s die je tegen komt. Ook díe zijn belangrijk om ten gehore te brengen.

We gebruiken in onze podcast concepten altijd ervaringen en verhalen van collega’s uit de eigen organisatie.

Herkenning in verhalen van anderen kan namelijk het gevoel versterken dat je het met elkaar moet doen. Je staat er niet alleen voor. Het kan onzekerheid over de verandering verminderen; ‘als die ander het kan, kan ik het ook’. En het inspireert om er zelf mee aan de slag te gaan.

Verandering begint bij de werkelijkheid te nemen zoals die is.

De podcast brengt nieuwe gesprekken op gang

Na het luisteren van een podcast ontstaan er vaak nieuwe gesprekken. In de wandelgangen en bij de koffieautomaat praten mensen erover na. Dit kun je aan het toeval overlaten, maar je kunt het ook bewust organiseren.

Faciliteer bijvoorbeeld gesprekken waarbij mensen vooraf de podcast beluisteren. In deze gesprekken wissel je gedachten met elkaar uit en nodig je uit tot actie.

Of combineer je podcast met een campagne waarmee je informele gesprekken uitlokt. Denk aan posters, stellingen kaartjes, prikkelende foto’s etc.

Kortom

Wil jij ook gesprekken op gang brengen? Maak dan met ons je eigen podcast!