GoudPod | In 4 stappen een eigen podcast

Een GoudPod Blog

De GoudPod werkwijze kent 4 stappen:

VERKENNEN | ONTWERPEN | CREEREN | UITVOEREN

STAP 1 – VERKENNEN

DOEL: HET VRAAGSTUK IN BEELD BRENGEN
 • Wat is je doel of perspectief?
 • Wat speelt er in en om het vraagstuk?
 • Wie zijn er betrokken?
 • Welke spelers zijn belangrijk?
 • Op welk punt in de verandering staat de organisatie nu?
RESULTAAT: HET DOEL IS HELDER: DEZE BEWEGING WILLEN WE OP GANG BRENGEN

STAP 2 – ONTWERPEN

DOEL: DE BEWEGING VERTALEN NAAR EEN PODCAST CONCEPT
 • Voor wie maak je de podcast?
 • Welke effect wil je teweegbrengen?
 • Welke factoren uit het gedragsmodel spelen een rol?
 • Welke gedragstechnieken passen we toe?
 • Hoe bouwen we de podcast op?
RESULTAAT: HET ONTWERP VOOR DE PODCAST STAAT

STAP 3 – CREEREN

DOEL: HET CONCEPT UITWERKEN
 • Wat is de titel en ondertitel van de podcast?Welk type podcast past hierbij?
 • Welke gespreksvormen wil je gebruiken?
 • Welke ervaren of verhalen moeten aan bod komen?
 • Wie kunnen dat vertellen?
 • Welke sfeer willen we neerzetten, welke muziek?
 • Hoe heten de rubrieken?
 • Wat is een goede lengte van de aflevering(en)
 • Hoeveel afleveringen zijn er nodig?
RESULTAAT: PLAN VAN AANPAK VOOR DE PODCAST

STAP 4 – UITVOEREN

DOEL: PODCASTCONCEPT VOORBEREIDEN EN UITVOEREN
 • Sprekers voorbereiden
 • Scripts uitwerken
 • Opnames maken
 • Nabewerken
 • Publiceren
 • Communiceren
RESULTAAT: PUBLICATIE VAN DE PODCAST