De dynamiek van talent – stralen of stranden

 

Het zal je maar gebeuren

Van het ene op het andere moment lijk je er ineens niet meer toe te doen. Jarenlang heb je je ingezet en met plezier bijgedragen aan mooie resultaten binnen het bedrijf.

Maar sinds er een andere koers is inzet of een andere leidinggevende kwam, lijkt jouw talent er plotseling niet meer toe te doen. Je voelt je machteloos, onzeker en gefrustreerd. Je motivatie en energie voor je werk zijn verdwenen, als sneeuw voor de zon.

 

Wat is er aan de hand?

Dit verhaal laat zien hoe de dynamiek van talent werkt en wat er nodig is om talent te laten stralen of stranden. Er spelen twee omgevingsfactoren mee:

1. Talent in de juiste omgeving                                   

2. Talent is relationeel

 

Talent vraagt om een passende omgeving

Een voorbeeld. Ben je sterk in het ontleden van complexe vraagstukken? Dan kom je het beste tot je recht in een omgeving waar behoefte is aan structuur, tijd en ruimte voor analyse.

Ben je een kei in het enthousiasmeren en overtuigen van anderen om mee te gaan in een bepaalde richting? Dan past een situatie waarin jij de regie kunt voeren en regelmatig een crisis mag oplossen goed bij jou.

Bij elk talent past een context waarin het goed tot zijn recht komt, het is een omgeving of situatie waarin jouw talent bijdraagt aan een resultaat.

Een verandering in je werksituatie kan er daarom voor zorgen dat je talent plotseling niet (meer) past.

Bijvoorbeeld bij een verschuiving van je rol of functie, een project dat is afgerond, taken die over worden genomen of nieuwe, andere taken die op je bordje komen.

In het ergste geval komt je functie te vervallen. Dit veroorzaakt veel verwarring en twijfel over je eigen kunnen.

 

Talent is er als het gezien wordt

De bewustwording van je talent ontstaat altijd in relatie tot een betekenisvolle ander die het ziet en benoemt. Je voelt je gezien in je talent en erkend in datgene waar je goed in bent.

Die waardering maakt het veilig om jezelf te ontwikkelen en te groeien. Het is een belangrijke voedingsbodem voor het ontplooien van je talent.

Dit relationele aspect van talent kan ook de andere kant op slaan. Je kunt je ook niet gezien voelen in je talent. Een verandering van leidinggevende of directe collega’s, kunnen daarom aanleiding geven tot onzekerheid en twijfel over je eigen kunnen. Wanneer (je) de omgeving niet verandert, kom je in een neerwaartse spiraal terecht.

 

De dynamiek van talent

We bevinden ons voortdurend in deze dynamiek: de mate waarin we iets kunnen bijdragen en hierin gezien worden heeft effect op onze energiebalans.

 

Wat kun je doen?

Talent is er altijd! De mate waarin we ons talent daadwerkelijk kunnen inzetten en wordt gezien door anderen bepaalt echter of het ‘straalt’ of ‘strandt’.

Merk je dat jouw energiebalans de laatste tijd negatief is, omdat je niet kunt doen waar je goed in bent of omdat het niet wordt gezien? Wacht dan niet af, maar neem de regie in eigen hand en kies voor je talent.

Hoewel dit een eenvoudige boodschap lijkt, blijkt het in de praktijk niet altijd een gemakkelijke keuze. Het vraagt zelfinzicht en moed, zo schrijft ook Luk Dewulf in zijn boek ‘Ik kies voor mijn talent’. Het vraagt dat je:

  • Een context kiest die bij je past
  • Zoekt naar uitdagingen om je talent te blijven ontwikkelen
  • Kiest voor de juiste samenwerkingspartners
  • Kiest om je authentieke zelf te zijn

‘De situatie kun je niet veranderen, wel de manier waarop jij daar mee omgaat’

 

Eigen regie bevorderen

Steeds meer werkgevers willen de eigen regie van medewerkers over hun ontwikkeling en loopbaan bevorderen. Men kan dit doen door mensen te helpen hun talenten te ontdekken en te leren kennen.

Zelfkennis is de basis voor eigen regie: inzicht in wie je bent, wat je talenten zijn en wat je nodig hebt om te kunnen stralen. Alleen dan lukt het om keuzes te maken die écht bij je passen en die zorgen voor een positieve energiebalans.

Maak ook werk van talent in je organisatie! Ondersteuning nodig? Neem contact met me op.

Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring