Daag de denkbeelden over Leren & Ontwikkelen uit

Hoe wordt er gedacht over Leren & Ontwikkelen?

Binnen iedere organisatie bestaan er denkbeelden over Leren & Ontwikkelen. Het zijn bewuste en onbewuste gedachten met bijbehorende plaatjes over wat het is en hoe het er uit zou moeten zien. 

Je kunt je voorstellen dat deze gedachten en beelden nogal bepalend zijn voor de manier waarop het Leren & Ontwikkelen wordt ‘georganiseerd’.

En voor de manier waarop medewerkers hierin worden gefaciliteerd en ondersteund. 

Denk je bijvoorbeeld over leren en ontwikkelen in je organisatie als kostenpost, dan heeft dat gevolgen voor de organisatie ervan en de manier waarop het ervaren wordt:

Wanneer we leren en ontwikkelen zien als een investering, ziet het plaatje er anders uit:

 

Frisse kijk

Denkbeelden kunnen ongemerkt achterhaald raken en daarin schuilt het risico dat je manier van organiseren en ondersteunen niet meer aansluit bij de koers en ontwikkeling van je organisatie. 

Een frisse kijk helpt deze mismatch aan het licht te brengen: waarom-vragen inbrengen, overtuigingen ter discussie stellen, nieuwe denkbeelden onderzoeken

Geen goed of fout 

Denkbeelden zijn op zichzelf nooit goed of fout. Het gaat er meer om of ze leiden tot de gewenste uitkomst. Wanneer je als organisatie andere resultaten verwacht van Leren & Ontwikkelen, haal dan de heersende denkbeelden eens naar boven en stel ze ter discussie; werken ze nog voor ons? Leiden ze tot dat wat we voor ogen hebben?

Met nieuwe denkbeelden komen we tot nieuwe ontwerpen van organiseren en ondersteunen. En dat zal leiden tot ander gedrag en resultaten.  

Vragen die helpen

Ik geef je een set vragen die je kunnen helpen om huidige denkbeelden naar boven te halen:

  • Wat stuurt de ontwikkeling van medewerkers op dit moment?

  • Wie stuurt de ontwikkeling van medewerkers op dit moment?

  • Waar vindt de ontwikkeling van medewerkers momenteel hoofdzakelijk plaats?

  • Waartoe leidt de ontwikkeling van medewerkers op dit moment?

  • Hoe ziet de ontwikkeling van medewerkers er nu voornamelijk uit?

Onderzoek wat de antwoorden op deze vragen zeggen over de manier waarop er binnen de organisatie gedacht wordt over Leren & Ontwikkelen.

En over hoe het er in de dagelijkse werkpraktijk aan toe gaat. Welke denkbeelden zijn op dit moment leidend? En welke (gewenste en ongewenste) resultaten levert dit op? 

Het is een begin om tot een aantal vernieuwde uitgangspunten of principes te komen.

Anders kijken – Anders denken –Anders doen

 

Behoefte aan een frisse kijk

Regelmatig laat ik mijn frisse kijk schijnen binnen organisaties. Ik daag de bestaande denkbeelden uit om tot nieuwe, inspirerende uitgangspunten te komen die wél leiden tot de gewenste uitkomst. Ik stel noodzakelijke waarom-vragen, durf zaken ter discussie te stellen en reik nieuwe perspectieven aan.

Heb je ook behoefte aan een frisse kijk? Neem contact met me op. 

Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring