Yulius – Implementatie Electronisch Patienten Dossier

De vraag

Als (deel-)projectleider stapte ik op een rijdende trein en moest gas geven om met een passend opleidingsplan aan te sluiten. Een grote uitdaging vormden de tijdsdruk en de omstandigheden: 7 maanden vóór live-gang en vanwege Corona-tijd moest alles digitaal en op afstand aangeleerd worden.

Yulius maakte de overstap naar een nieuw EPD en om dit te laten slagen moesten 1200 gebruikers leren met het nieuwe EPD te werken. Het was een omvangrijk project, waarin het opleiden een belangrijke succesfactor van implementatie vormde. Er miste opleidingskundige expertise en mankracht om dit project zelf op te pakken.

Mijn aanpak

Binnen een maand legde ik een nieuw opleidingsontwerp voor – geen standaard klasjes zoals ze gewend waren, maar veel ruimte voor eigen tempo, mogelijkheid om zelfstandig te oefenen en een duidelijke routekaart. Naast de vaardigheden, heb ik expliciet aandacht gehad voor het veranderkundige aspect. Want met het nieuwe EPD veranderde ook de inhoudelijke kaders; vertrouwde visie en manieren van werken kwamen onder druk te staan. Weerstand hoorde daar vanzelfsprekend bij. We staken veel energie in de communicatie en gebruiksvriendelijkheid. En ondersteunden leidinggevenden in het begeleiden van de veranderingen met bijeenkomsten en uitwisseling.

Samen met de medewerker Leren en Ontwikkelen heb ik het totale blended opleidingsprogramma ontworpen en gecoördineerd. We hebben in GGZ Ecademy een eigen leertraject gebouwd, waardoor alles op één plek te vinden was. Dat werd goed ontvangen.

Ik heb Yulius kennis laten maken met nieuwe (digitaal en op afstand) vormen van leren en meegenomen in een frisse, vernieuwende kijk op leren van medewerkers. Zoals de directeur het vertaalde: ‘van verplichten en controleren’ naar ‘vertrouwen en verleiden’. Dat sloot perfect aan bij de beweging die Yulius wilde maken in de visie op werknemerschap. Spannend, maar precies wat nodig was.

Ondanks de uitdagende omstandigheden heeft het opleidingsprogramma er mede voor gezorgd dat de implementatie soepel is verlopen en dat medewerkers de weg in het nieuwe EPD snel wisten te vinden.

Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring