Verbeterplan BPV

De vraag

SWZ wil de beroepspraktijkvorming (BPV) een kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslag geven. Zij vraoeen zich af hoe ze de processen, instrumenten, begeleiding, matching en ondersteuning efficiënter en effectiever konden maken. De bestaande werkwijze sloot niet meer aan bij de behoeften, waardoor er onduidelijkheid en ontevredenheid ontstond.

Daarbij had SWZ een regionale ambitie te halen om het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden. Hiervoor wilden ze meer zij-instromers aantrekken.

Visie op BPV

Mijn aanpak

Om tot een verbeterplan te komen, ben ik goed gaan horen en zien wat er nodig was. Ik trok intensief op met de bpv-consulent om de huidige situatie te ervaren en tot een goede beeldvorming te komen.

Mijn ideeën toetste ik bij diverse betrokkenen. Door wat dingen uit te proberen, werd duidelijk op welke punten winst te behalen was.

Dit heb ik vertaald naar een integraal verbeterplan waarin ik 4 hoofdpunten opnam. Het eerste ging over de inrichting van processen, rollen en ondersteunende instrumenten. In het tweede adviseerde ik over de kaders voor opleiden en de communicatie hierover met de teams. Het derde punt beschreef de faciliteiten die nodig waren voor het uitbreiden van opleidingsplaatsen. Ten slotte gaf ik verbeterpunten voor het bieden van maatwerk voor zij-instromers.

Met een heldere visie op BPV hebben we de werkwijze voor de komende jaren richting gegeven. Wat mijn plannen kenmerkt is dat ik naast een advies altijd concrete acties beschrijf waar men direct mee aan de slag kan. En vaak loop ik ook even mee om zaken op de rit te zetten. Totdat ze zelf verder kunnen. Dat zorgt ervoor dat plannen niet in de la belanden, maar ook echt gerealiseerd worden. En bijgesteld waar nodig.

“Yvonne is als geen ander in staat op een van nature rustige wijze te enthousiasmeren en mensen te winnen voor haar ideeën, waardoor een groot draagvlak ontstaat. Ook is zij in staat ideeën samen met anderen moeiteloos om te zetten in nieuwe werkwijzen. Werkwijzen waar medewerkers zich eigenaar van voelen, zodat ze worden ingebed in de organisatie. Wij zijn uitermate tevreden over de bereikte resultaten en bevelen Yvonne van harte aan!”

Yvonne den Exter, Zorgdirecteur SWZ

Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring