Beroepsopleiden in de zorg verbeteren

De vraag

SWZ is een organisatie voor mensen met een meervoudige en lichamelijke beperking en mensen met NAH. 

Zij wilden het opleiden van leerlingen en stagiairs (BPV) een kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslag geven. De processen, instrumenten, begeleiding, matching en ondersteuning moesten efficiënter en effectiever. 

In de praktijk heerste ontevredenheid en onduidelijkheid over afspraken en werkwijzen. 

Ook had SWZ zich ten doel gesteld om het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden met extra zij-instromers. Dit was tevens een regionale ambitie.

De aanpak

In het begin besteedde ik veel aandacht aan praktijkonderzoek; wat zie en hoor ik? Wat gaat goed en waar zitten de grootste knelpunten?

Veel mensen hielpen mee de ideeën te toetsen. En door een aantal ideeën uit te proberen, werd duidelijk op welke punten winst te behalen was.

Wat was de volgende stap?

Met een klankbordgroep en de inzet van een vragenapp in de organisatie kwamen we tot een visie op het beroepsopleiden. Dit gaf richting aan de werkwijze en ondersteuning. 

Stap voor stap werkte ik aan een integraal verbeterplan met 4 onderdelen:

  • Het eerste ging over de inrichting van processen, rollen en ondersteunende instrumenten.
  • In het tweede adviseerde ik over de kaders voor opleiden en de communicatie hierover met de teams.
  • Het derde advies richtte zich op de faciliteiten die nodig waren voor het uitbreiden van opleidingsplaatsen.
  • Ten slotte gaf ik verbeterpunten voor het bieden van maatwerk voor zij-instromers.

Wat was het resultaat?

De uitgewerkte visie gaf het BPV-team richting aan hun werkwijze en ondersteuning. Verder was het verbeterplan aangevuld met concrete acties en een planning. Men kon direct aan de slag en had perspectief. Vervolgens ben ik nog een tijdje op de achtergrond beschikbaar gebleven om te coachen. Het team raakte snel overspoeld door ad hoc zaken en moesten tijd maken om bewust aan de veranderingen te werken en te reflecteren op hun werkwijze. 

“Yvonne is als geen ander in staat op een van nature rustige wijze te enthousiasmeren en mensen te winnen voor haar ideeën, waardoor een groot draagvlak ontstaat. Ook is zij in staat ideeën samen met anderen moeiteloos om te zetten in nieuwe werkwijzen. Werkwijzen waar medewerkers zich eigenaar van voelen, zodat ze worden ingebed in de organisatie. Wij zijn uitermate tevreden over de bereikte resultaten en bevelen Yvonne van harte aan!”
Yvonne den Exter
Zorgdirecteur SWZ
Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring