Moeten? Ik moet helemaal niks!

We leven in een wereld waarin we veel moeten.

Door de aanwezigheid van sociale media is deze druk alleen maar toegenomen. Er wordt een beroep gedaan op ons geweten, onze discipline, onze waarden en normen.

Zo moeten we gezond leven, voldoende bewegen, verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke thema’s zoals de eenzaamheid van ouderen en de omstandigheden in oorlogsgebieden.

Heb jij al zonnepanelen?

We moeten zorgen voor het milieu, opkomen voor onze rechten, zorgen voor elkaar, geld verdienen, altijd en overal bereikbaar zijn, de kinderen behoorlijk opvoeden en we moeten over alles een mening hebben.

En we moeten nog meer 

En wanneer we door al dat moeten doodvermoeid zijn geraakt omdat het niet lukt aan al die verwachtingen te voldoen, wordt er opnieuw een beroep op ons gedaan.

Want dan moeten we leren ontspannen, beter omgaan met stress, er eens wat vaker tussenuit en leren relativeren. We moeten vooral de lat niet zo hoog leggen voor onszelf.

Nu weet ik niet hoe het met jou zit, maar ik heb een ontzettende hekel aan het woordje ‘moeten’.

Het is een soort kinderlijke opstandigheid dat naar boven komt, een stemmetje dat zegt “ik moet helemaal niks”.

Ondanks dat laat ik me vaak leiden door moeten.

De vraag is: Wat wil jij?

Tijdens het interview met schrijfster Griet Op de Beeck in het programma Zomergasten raakte de volgende zin voor mij de kern:  “uw leven, dat is van u”.

Na lange tijd proberen te voldoen aan de verwachtingen uit haar omgeving, sterk gevoed door haar jeugd, besluit Griet op een bepaald moment haar leven in eigen hand te nemen en er iets mee te doen. Wanneer ze de moed vindt te doen wat ze werkelijk wil, een boek schrijven, wordt ze overvallen door een immense blijheid en een tomeloze vrijheid. Alsof ineens alles in het leven mogelijk werd.

Al direct na onze geboorte moeten we van alles

Onze ouders geven ons een aantal regels mee voor het leven. Op die manier leren we – als kind – hoe het allemaal reilt en zeilt in de wereld. Het biedt ons veiligheid.

Pas wanneer we ouder worden, gaan we onze eigen stem vinden, onze eigen opvattingen en meningen vormen en ons afzetten tegen al dat moeten.

Dan ontstaat er ruimte om te doen wat jij wil.

Soms blijven we vasthouden aan de dingen waarvan we te horen hebben gekregen dat ze moeten. Dit kan lange tijd heel veilig voelen, maar op een bepaald moment kom je erachter dat het de deur naar wat je wil gesloten houdt.

Wat doe je dan? Kies je voor het vertrouwde moeten, of voor het spannende willen?

Aan welk moeten houd jij je krampachtig vast?

Elle Luna beschrijft in haar boek ‘Op de tweesprong van moeten en willen’ wat je kunt doen om de deur te openen naar wat je zou willen.

Als je hier echt mee aan de slag wilt, kun je beginnen de regels onder de loep te nemen waarop jij je keuzes baseert. De volgende oefening uit haar boek kan je hierbij helpen:

Pak een vel papier en vul de volgende zinnen aan met alle regels waarvan jij te horen hebt gekregen dat ze moeten en waar jij aan vasthoudt:

  • Je moet nooit….
  • Je moet altijd….
  • Je zou beter moeten weten dan te….
  • Je moet niet….

Luister naar wat het eerste in je opkomt en schrijf dat op zonder er te diep bij na te denken. Loop de regels op je lijst nu een voor een na en stel bij elke regel de volgende drie vragen:

  1. Waar kom jij vandaan?
  2. Ben ik het met jou eens?
  3. Wil ik aan jou blijven vasthouden?

Ik geef toe, het is best een confronterende oefening. Maar pas als je de regels een voor een leert kennen ontstaat de keuze om je er wel of niet door te laten leiden. Je hoeft ze niet overboord te gooien als jij dit niet wilt.

Niemand weet wat het beste is voor jou, alleen jijzelf

Al ons moeten verbloemt wie we werkelijk zijn. Ons willen heeft te maken met wie we zijn, waar we in geloven en wat we doen wanneer we alleen zijn met ons ware, meest authentieke zelf.

Ik ga je daarom ook niet vertellen wat je moet doen. Maar ik hoop je met dit artikel aan te sporen om uit te zoeken wat je wil en hoe je dat zou kunnen realiseren.

Want jouw leven, dat is van jou!

Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring