Groot opleidingsprogramma GGZ

De vraag

Yulius is een organisatie in de GGZ. Zij werden in 2021 geconfronteerd met een nieuw bekostigingssysteem: het Zorgprestatiemodel. Dit betekende anders werken en registreren voor medewerkers. Om mensen goed voor te bereiden op deze verandering, wilden ze hen een passend opleidingsprogramma bieden.

Ik werd gevraagd als projectleider om dit hele proces van begin tot eind te coördineren. 

 

De aanpak

Na de analyse werd duidelijk dat de focus op concrete veranderingen van werkzaamheden moest komen liggen van de verschillende doelgroepen. De werkcontext als uitgangspunt. We kozen voor een blended opleidingsprogramma en vanwege de diversiteit aan doelgroepen moest het flexibel worden.

Er was ongerustheid bij medewerkers over de impact. Daarom gaven we veel aandacht aan communicatie. Zo kon men tijdens webinars vragen stellen waarvan de antwoorden werden verwerkt in een Q&A. Ook zijn leidinggevenden nauw betrokken.

Medewerkers ontvingen wekelijkse leersnacks, zogenoemde micro-learning met kennis en inzichten. Op een aantrekkelijke manier verpakt in een animatie, ‘waar of niet waar’ of een korte quiz. De kracht zat in de herhaling, want dezelfde inhoud kwam ook terug in onze e-learning modules.

Eigen keuze en route

Voor de behandelaren kozen we een zelfstandige leerroute, zodat men zelf de tijd en het moment kon inplannen in hun altijd volle agenda’s. Webinars namen we op, zodat men ze terug kon kijken. Alle opleidingsonderdelen plaatsten we overzichtelijk bij elkaar op het platform van GGZ Ecademy, waar we een volledig eigen leeromgeving bouwden. Dat maakte het gebruiksvriendelijk en was een oplossing voor het gebrek aan een eigen leermanagementsysteem.

Wat zegt de opdrachtgever?

“Yvonne heeft ons op een zeer prettige manier ondersteund met het opstellen van (en uitvoering geven aan) het opleidingsprogramma ten behoeve van de implementatie van het Zorgprestatiemodel. Samenwerken met Yvonne brengt veel moois naar boven bij mensen is onze ervaring. Zij sluit aan bij de bestaande mensen en structuren en brengt hier tegelijkertijd op een natuurlijke manier verbeteringen in aan. Hierdoor stond er niet alleen een mooi opleidingstraject, maar ook een nieuwe (gedragen) standaard voor de opleidingen in de toekomst. Daarbij is Yvonne in staat geweest om inhoud en vorm aan elkaar te verbinden. Met haar scherpte en concrete suggesties op de inhoud heeft zij niet alleen de opleiding, maar ook het ZPM-proces inhoudelijk verbeterd. Daarnaast maakt haar keuze voor verschillende vormen (filmpjes, animaties, tekst, leersnacks) dat mensen betrokken bleven bij het opleidingsprogramma en de inhoud daadwerkelijk overgebracht is. “

Lenneke Bood, Manager control en contractering Yulius

Goudfactor-Logo-wit

Privacyverklaring